Fem huvudkatgorier av barnmisshandel

(AmyJ.L. Baker & Mel Schneiderman, Bonded to the abuser: How Victims Make Sense of Childhood Abuse, Rowman & Littlefield, 2015:1-175.)

(Five major categories of child abuse)


1. Fysiskt våld (eng. Physical abuse)

2. Sexuella övergrepp (eng. Sexual abuse)

3. Emotionell misshandel (eng. Emotional abuse, hit hör PA)

4. Fysisk försumlighet (eng. Physical neglect, t ex att barnet inte får tillräckligt med mat, bristande hygien mm)

5. Emotionell försumlighet (eng. Emotional neglect)


En särskilt besvärande och komplicerad aspekt är hur offret (barnet) skapar en sjuklig bind-ning med sin misshandlare och till och med kommer att skydda och försvara den personen trots allt som denne/denna har förorsakat. I detta sammanhang kan PA ses som variant på Stockholmssyndromet - ett begrepp som myntades efter Norrmalmstorgsdramat 1973.


Generellt är budskapet att barn oftast försvarar sin misshandlande förälder oavsett vilken form av misshandel det handlar om.


Det finns en hel del vetenskaplig information som förklarar att barn som utsatts för verklig fysiskt våld eller sexuella övergrepp aldrig uppvisat alla de åtta PA-symptomen/beteendena - det är t o m svårt att få dem att erkänna den fysiska misshandel de utsatts för. Dessutom saknar de inte ambivalens vilket PA-drabbade barn gör - inte heller stöter de bort hela den alienerade förälderns övriga familj:

YouTube (20 min 50 s - 23 min 55 s): Amy J.L Baker

Det är viktigt att förstå varför Socialtjänsten och våra domstolar närmast systematiskt missar PA-fallen. Läkaren Steve Miller förklarar detta som sakkunnig i en amerikansk domstol. Jag (BC) och några till har sett till att Millers redogörelse översatts till svenska.

Wilfrid von Boch-Galhau, Föräldraalienation – en allvarlig form av psykisk barnmisshandel (översättning till svenska från det tyska originalet).

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(To be developed:
Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)