Fem huvudkatgorier av barnmisshandel

(AmyJL Baker & Mel Schneiderman, Bonded to the abuser: How Victims Make Sense of Childhood Abuse, Rowman & Littlefield, 2015:1-175.)

(Five major categories of child abuse)


1. Fysiskt våld (eng. Physical abuse)

2. Sexuella övergrepp (eng. Sexual abuse)

3. Emotionell misshandel (eng. Emotional abuse, hit hör PA)

4. Fysisk försumlighet (eng. Physical neglect, t ex att barnet inte får tillräckligt med mat, bristande hygien mm)

5. Emotionell försumlighet (eng. Emotional neglect)


En särskilt besvärande och komplicerad aspekt är hur offret (barnet) skapar en sjuklig bindning med sin misshandlare och till och med kommer att skydda och försvara den

personen trots allt som denne/denna har förorsakat. Detta är en slags variant på Stockholmssyndromet - ett begrepp som myntades efter Norrmalmstorgsdramat 1973.


Det finns en hel del vetenskaplig information som förklarar att barn som utsatts för verklig fysiskt våld eller sexuella övergrepp aldrig uppvisat alla de åtta PA-symptomen/beteendena - det är t o m svårt att få dem att erkänna den fysiska misshandel de utsatts för. Dessutom saknar de inte ambivalens vilket PA-drabbade barn gör - inte heller stöter de bort hela den alienerade förälderns övriga familj:

YouTube (20 min 50 s - 23 min 55 s): Amy JL Baker

Steven Miller.

Wilfrid von Boch-Galhau, Föräldraalienation – en allvarlig form av psykisk barnmisshandel (översättning till svenska från det tyska originalet).

Förenklat diskuteras i litteraturen emotionell/psykisk misshandel som missbruk av makt och kontroll.


En speciell form av psykisk/emotionell (barn)misshandel, som hör till PA, och är definierad i DSM-5 är Factitious Disorder Imposed on Another - hit hör undergruppen  Munchausen by Proxy (Se t ex: Herbert Schreier, Munchausen by Proxy. Current problems in pediatric and adolescent health care, Vol. 34(3), 2004:126-143).

Vad detta handlar om är att ena föräldern, oftast mamman (en studie angav 93 %), går till doktorn med barnet och påstår eller inbillar sig att barnet har någon slags medicinsk åkomma (detta kan också gälla påståenden om andra vuxna). Detta kan dels skada barnet psykiskt genom att det  tror att det är något fel på det - att det är som föräldern säger, dels skada barnet fysiskt genom att det utsätts för onödiga medicinska undersökningar innan man förstår att det är föräldern det är fel på. Dessa föräldrar går ofta till flera olika läkare tills de hittar en som de tycker är bäst på att hitta fel - eller åtminstone tendens till det - på barnet. Uppenbarligen blir dessa föräldrar inte nöjda förrän de "minsann" har något att visa upp.


En ännu värre variant på Munchausen by proxy, MBP, är att personen/föräldern avsiktligt skadar en annan person/barnet (ibland för att skylla på den andra föräldern). Ytterligare en förfärlig variant är när en person skadar sig själv för att framkalla vissa symptom.


Det finns ett 20-tal varningsflaggor för MBP som särskilt personal inom sjukvården bör vara uppmärksamma här. Avser att återkomma här "till hela listan" (BC 18 jan. 2020).

---


En fråga som ibland ställts om barnmisshandel är vad som är värst - fysisk eller psykisk misshandel. Naturligtvis är det omöjligt att ge ett enkelt svar på en sådan fråga. Dels kan ju både fysisk och psykisk misshandel innebära "olika grader i helvetet" - dels är upplevelsen personlig. Första gången jag hörde frågan kom svaret från en person som följt vårdnadstvis-ter i många år: Psykisk!


Jag, som står för detta websajt vill inte komma med ett tvärsäkert svar, jag anser att frågan är ganska omöjlig att enkelt svara på. Emellertid stannade jag upp när jag nu hörde ett brev läsas upp som kommit från en person som under sin barndom misshandlats fysiskt av sin pappa och psykiskt/mentalt av sin narcissistiska mamma. Jag länkar upp motsvarande YouTubevideo här av Meredith Miller som själv utsatts för psykisk misshandel som barn

(0 min 50 sek -> 1 min 34 sek).

Overcoming the devastation of being raised by a narcissist mother.

Vad hon säger är "The mental abuse has caused me so much more pain and anguish (sv. plåga, vånda) than any beating ever has." Därefter förklarar brevskrivaren att hon/han har stora problem med mycket dålig självkänsla och alltid känner sig underlägsen andra och blir nervös eller orolig när han/hon pratar med andra människor - men att det redan känns bättre efter att ha sluppit sin mamma under sex månader.


Meredith nämner i videon att en krigsveteran sagt att den psykiska misshandeln hennes mamma utsatt henne för varit mycket värre än de krigstrauman hon upplevt.


Citat


"As a child who was physically, mentally, and sexually abused, I can truthfully say that mental is the worst form."

Ref. Signaturen T Fauver, Kommentar till "What’s Worse: Physical Scars or Mental Scars?. 

domesticviolencestatistic.org, 14 mars, 2013.


Referenser


Sökning i den största medicinska databasen PubMed (National Institute of Health, USA) gav 27 jan. 2020 följande antal sökträffar för:

psychological child abuse: 8851

psychological child abuse review: 1348

emotional child abuse: 6442

emotional child abuse review: 819


Referenserna nedan är alltså bara ett första miniurval - det tillkommer säkert många fler här efter en närmare granskning av de tusentals sökträffarna enligt ovan. Det kommer att ta lite tid men finns antagligen på plats här mer ordentligt före sommaren 2020. Fokus blir översiktsartiklar, artiklar från i första hand senare år samt sådant som är gratis nedladdningsbart eftersom de flesta besökare här inte kan förväntas komma åt de specialtidskrifterna vid de medicinska universitetsbiblioteken.Amy J.L. Baker & Trudy Festinger, Adult Recall of Childhood Psychological Maltreatment: A Com-parison of Five ScalesJournal of Aggression, Maltreatment & Trauma, Vol. 20(1), 2011:70-89.


D. Glaser, Child abuse and neglect and the brain - a review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, Vol. 41(1), 2000:97-116.


What is Emotional Abuse? National Clearinghouse on Family Violence Publication,

Family Violence Prevention Unit, Public Health Agency of Canada, Ottawa, Canada. April 1996.

Från ett referat av artikeln: 

"Emotional abuse is "based on power and control", and defines emotional abuse as including rejecting, degrading, terrorizing, isolating, corrupting/exploiting and "denying emotional responsiveness" as characteristic of emotional abuse."


Charles B. Nemeroff, Paradise Lost: The Neurobiological and Clinical Consequences of Child Abuse and Neglect. Neuron, Vol. 89(5), 2016:892-909.


Steven D. Targum & Charles B. Nemeroff, The Effect of Early Life Stress on Adult Psychiatric Disorders. Innovations in Clinical Neuroscience, Vol. 16(1-2), 2019:35-37.


M.H. Teicher, Scars That Won't Heal: The Neurobiology of Child Abuse:  Maltreatment can have enduring effects on a child's developing brain, diminishing growth and reducing activity in key areas. Scientific American, Vol. 286(3), 2002:68-75.


M.H. Teicher, J.A. Samson, C.M. Anderson, K. Ohashi. The effects of childhood maltreatment on brain structure, function and connectivity. Nature reviews. Neuroscience, Vol. 17(10), 2016:652-666.


Adam M. Tomison and Joe Tucci, Emotional abuse: The hidden form of maltreatment.

NCPC Issues No. 8 — September 1997, Australian Institute of Family Studies, Australian Government.


Hollida Wakefield & Ralph Underwager, Personality characteristics of parents making false accusa-tions of sexual abuse in custody disputes. Issues in Child Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies), Vol. 2(3), 1990:121–136.

Denna referens ger i sin tur 34 referenser från åren 1985-1990 som alla handlar om kvinnor som falskt anklagat sina ex för våld och sexövergrepp. Jag (BC) har mest med denna referens för att peka på ett fenomen som uppenbarligen är ett juridiskt problem. Författarna pekar på att de falska ankla-gelserna i stor utsträckning kommer från personer med tre huvudtyper av personlighetsstörningar: Histrionic, Justified Vindicator (ungefär "anser att de har befogad hämndlystnad") samt Borderline.


Kapitel 4 "Consequences of Child Abuse and Neglect", i boken: Committee on Child Maltreatment Research, Policy, and Practice for the Next Decade: Phase II; Board on Children, Youth, and Families; Committee on Law and Justice; Institute of Medicine; National Research Council; Petersen AC, Joseph J, Feit M, editors. "New Directions in Child Abuse and Neglect Research. Washington DC, 2014.


YouTube (Dr. Jennifer J. Harman): Parental Alienation - Targeted parents and the effects - Research


(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(Prevention and therapy)