Denna sida dediceras till två barn jag förlorade kontakt med när de var i drygt 10-årsåldern


1. Allmän bakgrund


Den alienerande föräldern satte igång med manipulation av barnen redan när de var 5-6 år gamla - kanske tidigare. Eftersom den föräldern blockerade och förstörde alla möjligheter till kontakt med barnen och sedan tillsammans med myndigheternas hjälp kunde kidnappa barnen kan jag (BC) inte kommunicera med dem trots massvis av försök som sannolikt började saboteras redan 2017 (bekräftat genom ett 40-tal observationer).


Dessa barn är och var sedan de föddes de viktigaste  i mitt och flera andra närståendes liv sedan de föddes. Vi öste alltid kärlek och omtanke över dem - detta besvarades av ett hat från den alienerande förälderns sida. När den alienerande föräldern kom med lögner och manipulationer till Socialtjänsten valde de senare att tro på den drivande föräldern och bidrog därför i allt väsentligt till att barnen raderades ut även från mitt och andra barnen närståendes liv. Jag vädjade på ett flertal sätt till Social-tjänsten att hjälpa oss så vi kunde få kontakt med varandra. Detta struntade Socialtjänsten i trots att det finns klara bevis att alienatorn ljugit och manipulerat information för att barnen skulle avskiljas från deras ena familjehalva. Socialtjänsten undanhöll också systematiskt denna information från rättsväsendet. Vi som levt med och älskat barnen sedan de föddes betraktades som ointressanta i bar-nens liv. Detta avskiljande innebär ett brott mot ett drygt dussin av paragraferna i FN:s Barnkon-vention men varken Attunda Tingsrätt, Svea Hovrätt eller Högsta Domstolen brydde sig om detta trots att jag påpekade det redan på tingsrättsnivå.


Tragedin började redan på familjerättsnivå där utredarna inte utredde något utan dokumenterade helt orimliga lögner som i förlängningen knäckte familjen och resulterade i stort sett omedelbart i allvar-liga psykiska störningar hos barnen. Alienatorn, familjerätten samt Socialtjänsten struntade i detta och alienatorn kom något senare att kombinera flera lögner staplade på varandra för att kunna skylla på den motsatta föräldern. Jag anser att alla dessa tre medspelare, familjerätten, Socialtjänsten samt givetvis alienatorn betett sig på ett sätt som är kriminellt och att de ansvariga indivi-derna borde få stränga straff för vad de ställt till med men istället går alla fria som om allt var OK. Dessa myndigheter har tillsammans med rättsmaskineriet blivit en bulldozer som hänsyns-löst mejar ned familjer (känner till många andra drabbade familjer). De barn som drabbas på det här viset blir statistiskt sett framtida socialfall - samhällskostnaderna för det Socialtjänsten ställer till under ett enda åt måste rimligen landa på storleksordningen flera tiotals miljarder SEK.


2. Till Er som hittar hit och inte är släkt med X och Y


Denna sida är personlig och egentligen endast avsedd för X och Y men skulle nu andra hitta hit ber jag Er överse med denna sida och respektera våra interna familjeangelägenheter som bland annat speglas av bilderna nedan. Vi anhöriga har blivit försatta i en orimlig situation när vi utan annan anledning än att en, enligt min uppfattning, allvarligt psykiskt sjuk, människas hämndlystnad och giriga agerande förstört vår familj inifrån inklusive sina barns identitet och de tillgångar det innebär att ha kontakt med sin närmaste släkt.


3. Till X och Y (allt som följer nedan)


Det är min förhoppning att Ni så småningom hittar den här sidan så vi kan få kontakt igen. Jag har arbetat i flera år för att få kontakt med Er igen men om Ni tänker efter så förstår Ni säkert ganska mycket av det som hänt. Det som följer här nedan är sådant som dels är hälften av Er själva, dels sådant som Ni säkert känner igen. Om Ni hittar detta innan jag (BC) avlider är det viktigt att Ni kon-taktar mig. Om vi inte får en meningsfull kontakt går stora tillgångar som Ni bör ha om intet.

Anledningen är helt enkelt att Ni måste få en personlig anknytning till tillgångarna - det går inte om Ni inte på ett naturligt sätt får veta hur de hänger samman med Er och hur de fungerar - det finns alltså saker Ni måste lära Er och informeras om. Jag kan inte ge Er saker som är till för Er om Ni aldrig får lära Er deras sammanhang och då måste jag skänka dem till andra. Det är inget jag vill utan Ni är min främsta prioritet så länge jag lever men jag kan inte låta allt jag och Era tidigare släktingar byggt upp bara försvinna. Även om föremål, hus och annat har ekonomiska värden är det viktigt att förstå att allt i livet inte handlar om pengar. I släkthistoriska sammanhang är det just historien och anknytningen till ens släkt som är det viktiga. Med släkt menas genetisk släkt - i Ert fall har med den på ett naturligt sätt följt kärlek och omtanke om Er sedan Ni föddes. Den saken kan aldrig köpas för pengar eller mätas i pengar. Den som inte har så mycket tillgångar kan vara oändligt mer kärleksfull än den som är rik eller låtsas vara rik.


Det viktigaste just nu är att Ni gör så gott Ni kan i skolan - att Ni särskilt lär Er engelska och mate-matik. Egentligen är alla skolämnen viktiga men har man sitt modersmål och matematik kan man sedan gå vidare och lära sig om allt möjligt annat oavsett vad man vill göra i framtiden.


Jag (BC) kommer successivt förmodligen att skriva mer på den här sidan för att Ni ska kunna få veta mer om det som rör Er egen historia och Ert släktsammanhang. Exempelvis skrev Er farfars mor (Hilda Karlsson, född ca 1898 med namnet Cedervall) ned sina memoarer i början på 1980-talet). Både Er pappa och jag har publicerat sådant som hör till Er familjehistoria. Både Er farmor och far-mors bror har också publicerat sådant som hör till Er familjehistoria. Er farfar, Erik Cedervall, skrev debattartiklar i ett flertal viktiga svenska tidningar. Jag hoppas jag ska få tid att skriva ned detaljerna om detta och återpublicera en del av det som går.


4. Delar av Ert släktträd bakåt och även parallellt i nutiden och lite om dessa personer


4.1 Er farmor och farfar

Er pappa kommer helt från Er farmor och farfar. Därför är Er farmor och farfar hälften av Er själva:

X är till hälften sin farmor och farfar och Y är också till hälften sin farmor oh farfar.


Er farmor, Ingrid Birgitta (född Fagerberg), kom från Nässjö i Småland och växte sedan upp i Räppe i Växjö. Er farmor kom att studera språk och då särskilt franska och engelska. Omkring 1950 började Er farmor att studera vid Universitetet Sorbonne i Paris där hon träffade Er farfar, Erik Cedervall som också studerade i Paris men vid Ecole Nationale Supérieure des beaux Arts där man lär sig om konst. Er farmor och farfar gifte sig på svenska ambassaden i Paris 1951 och deras första son (Björn) föddes 1952. Tre år senare föddes Er pappa.


Er farmors bror, Sven Fagerberg (1918-2006), utbildade sig tidigt till civilingenjör och arbetade vid företaget Elektrolux. Han blev så småningom författare och kom ut med sina första böcker under 1950-talet. Sammanlagt kom han att skriva ett trettiotal böcker. Han skrev också en mycket stor mängd tidningsartiklar - främst i Svenska Dagbladet men också andra tidningar. Dessutom skrevs många tidningsartiklar om honom. Han var ett ganska stort svenskt namn i den svenska kultur- och samhällsdebatten från 1950-talet och fram mot mitten av 1990-talet. Sven Fagerberg fick två döttrar - den ena (född 1948-) av dessa bor en i Sverige och har tre döttrar som är sysslingar till Er. Den andra dottern gifte sig med en amerikan omkring 1971 och flyttade då till Belair i Los Angeles omkring 1971. De fick en son (Erik) och en dotter (Kristen) som också är sysslingar till Er.


Er farfar (Erik Cedervall, 1923-2013) föddes i Stockholm och växte upp på andra våningen på Hälsingegatan 35 i Stockholm. Lägenheten på tredje våningen var huvudkontor för en föreningen som hette HSB. Er farfars far var en av grundarna till HSB som kom att bli en mycket stor organisa-tion i Sverige. Han var medlem nummer 7 eller 11 i föreningen. Er farfars far (Erik Karlsson) hade tunga jobb och arbetade bland annat med att spränga de tunnlar som blev en del av Stockholms tunnelbana. Han var född omkring 1895 och avled i juni 1972. Er farfars mor, Hilda (född Cedervall), kom vid 14 års ålder från Venjan i Dalarna till Stockholm. Det var första gången hon åkte tåg och det gick i 35 kilometer i timmen så hon och andra undrade om de skulle svimma av farten... Hon hade bara gått i folkskola 4 eller 6 år men hade ett rikt språk, var skarpsint, logisk och inte minst hade hon en härlig humor. Hon slet hårt som hemmafru och med enklare arbeten. Jag (BC) såg henne många gånger på knä i trappuppgången på Hälsingegatan 35 när hon skurade trappan. Hon skrev ned en del av sina memoarer omkring 1980 och dessa finns på cirka 30 sidor tättskriva A4-sidor. Får jag tid ska jag återge dem där senare eftersom det både är ett tidsdokument och därför att det är en del av vår familjehistoria.


4.2 Er farbror Björn (1952-)


Jag, Er farbor Björn, fick tidigt lära mig läsa av min mor (Er farmor). När jag var fyra år började jag läsa själv - delvis på samma sätt som jag och Er farmor lärde X (den äldsta av Er) att läsa med start vid 3-4-årsåldern. Möjligheten att ge Y samma lässtöd fick jag aldrig därför att pedagiska hjälpmedel för-svann (X minns en del av dem - bland annat ord skrivna med stora bokstäver på lappar i hårt papper) och också därför att jag inte fick möjlighet att arbeta ensam med Y på samma sätt som jag gjort med  X. Till Y vill jag därför säga att jag verkligen är ledsen att jag inte fick den tiden med Dig.


En av Er farbrors sysslingar (på Er farmors sida) var barnpsykiatern Hans Nyström (avliden år 2020). Han fick tre barn och därför är de barnen pysslingar till Er. Ni kan läsa mer om dem nedan.


4.3 Era sysslingar, pysslingar med flera


Under de senaste 50 åren har särskilt kontakt upprätthållits med flera släktgrenar som Ni bör känna till. Tre av dessa är på Er farmors sida och två på Er farfars sida. Vi har två större översikter som visar hur Ni är släkt med dessa och andra familjer. Jag kommer så småningom att lägga ut dessa här så Ni ska kunna spåra mer om Er egen familjehistoria och de större sammanhangen. Det är inte särskilt troligt att Ni känner till några av dessa därför att Ni hindrades att träffa de flesta av dem men några träffade Ni faktiskt före cirka 10 års ålder: Familjen Eriksson där föräldrarna heter Monica och Bertil i förnamn - Monica är syssling till Er pappa och farbror Björn, Monicas mamma hette Nora som var kusin med Er farmor (Ingrid Birgitta Fagerberg). Monica och Bertil, som båda är läkare, har fem barn och de är Era pysslingar. Den familjegrenen är centrerad till sydöstra Småland.


Sen har vi också familjen Nyström. Er farmor Ingrid hade en kusin som hette Dagmar, gift med stadsläkaren i Jönköping, Gösta Nyström. Dagmar och Gösta Nyström fick sonen Hans Nyström (ca 1928-2020) som utbildade sig till läkare med specialisering på barnpsykiatri. Mer om Nyströms ne-dan.


Ni har också släktingar som hänger ihop med Er genom en värmlandsgren. Er pappa och farbror Björn har tre halvkusiner som växte upp i Värmland. Det som genetiskt förenar Er med värm-landsgrenen är genom Er farfars far. Han hade först en fru som fick en dotter som hette Astrid: Astrids mamma dog tidigt och därför gifte Er farfars far om sig med en kvinna från Venjan i Dalarna: Hon hette Hilda (född Cedervall) och hennes barn kom att bli Er farfar - Erik Cedervall. Erik var allt-så halvsyskon till Astrid eftersom de hade samma pappa (Er farfars far) men olika mammor. Astrid fick två döttrar och en son: Eva, Margareta och Erik. Dessa är alltså halvkusiner till Er pappa och farbror Björn. Detta betyder att Evas, Margaretas samt Eriks barn är halvsysslingar till Er. Margareta gifte sig med en spanjor (Pedro) i slutet på 1960-talet och flyttade till Barcelona och den familjen fortsatte sitt liv där. Evas dotter Theresa gifte sig omkring 2010 med en engelsman (Adam). De arbetar bl a med tredje världens problem, biståndsprogram och liknande - fattiga länder i Afrika så de är ofta där. Deras barn är alltså Era sysslingbarn.


5. Bilder från sådant som Ni nog känner igen eller som Ni missat pga att Er barndom och uppväxt saboterades så Ni inte fick ett normalt familjeliv


De bilder som följer är sådant Ni antingen kan känna igen, eller sådant som är nytt och Ni inte fått vara med om.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)