Denna sida dediceras till två barn jag förlorade kontakt med när de var i drygt 10-årsåldern


1. Allmän bakgrund


Den alienerande föräldern satte igång med manipulation av barnen redan när de var 5-6 år gamla - kanske tidigare. Eftersom den föräldern blockerade och förstörde alla möjligheter till kontakt med barnen och sedan tillsammans med myndigheternas hjälp kunde kidnappa barnen kan jag (BC) inte kommunicera med dem trots massvis av försök som sannolikt började saboteras redan 2017 (klart bekräftat genom flera observationer 2018).


Dessa barn är och var sedan de föddes de viktigaste  i mitt och flera andra närståendes liv sedan de föddes. Vi öste alltid kärlek och omtanke över dem - detta besvarades av ett hat från den alienerande förälderns sida. När den alienerande föräldern kom med lögner och manipulationer till Socialtjänsten valde de senare att tro på den drivande föräldern och bidrog därför i allt väsentligt till att barnen raderades ut även från mitt och andra barnen närståendes liv. Jag vädjade på ett flertal sätt till Social-tjänsten att hjälpa oss så vi kunde få kontakt med varandra. Detta struntade Socialtjänsten helt i trots att det finns klara bevis att alienatorn ljugit och manipulerat information för att barnen skulle avskil-jas från deras ena familjehalva. Socialtjänsten undanhöll också systematiskt denna information från rättsväsendet. Vi som levt med och älskat barnen sedan de föddes betraktades som ointressanta i bar-nens liv. Detta avskiljande innebär ett brott mot ett drygt dussin av paragraferna i FN:s Barnkon-vention men varken Attunda Tingsrätt, Svea Hovrätt eller Högsta Domstolen brydde sig om detta trots att jag påpekade det redan på tingsrättsnivå.


Tragedin började redan på familjerättsnivå där de utredarna inte utredde något utan dokumenterade helt orimliga lögner som i förlängningen knäckte familjen och resulterade i stort sett omedelbart i allvarliga psykiska störningar hos barnen. Alienatorn, familjerätten samt Socialtjänsten struntade helt i detta och alienatorn kom något senare att kombinera flera lögner staplade på varandra för att kunna skylla på den motsatta föräldern. Jag anser att alla dessa tre medspelare, familjerätten, Social-tjänsten samt givetvis alienatorn betett sig på ett sätt som är kriminellt och att de ansvariga individerna borde få stränga straff för vad de ställt till med men istället går alla fria som om allt var OK. Dessa myndigheter har tillsammans med rättsmaskineriet blivit en bulldozer som hänsynslöst mejar ned familjer (känner till många andra drabbade familjer). De barn som drabbas på det här viset blir statistiskt sett framtida socialfall - samhällskostnaderna för det Socialtjänsten ställer till under ett enda åt måste landa på storleksordningen flera tiotals miljarder SEK.


2. Till Er som hittar hit och inte är släkt med E och C


Denna sida är personlig och egentligen endast avsedd för E och C men skulle nu andra hitta hit ber jag Er överse med denna sida och respektera våra interna familjeangelägenheter som bland annat speglas av bilderna nedan. Vi anhöriga har blivit försatta i en orimlig situation när vi utan annan anledning än en, enligt min uppfattning allvarligt psykiskt sjuk, människas hämndlystnad och giriga agerande förstör en familj inifrån inklusive sina barns identitet och de tillgångar det innebär att ha kontakt med sin närmaste släkt.


3. Till E och C (allt som följer nedan)


Det är min förhoppning att Ni så småningom hittar den här sidan så vi kan få kontakt igen. Jag har arbetat i flera år för att få kontakt med Er igen men om Ni tänker efter så förstår Ni säkert gansa mycket av det som hänt. Det som följer här nedan är sådant som dels är hälften av Er själva, dels sådant som Ni säkert känner igen.


Det viktigaste just nu är att Ni gör så gott Ni kan i skolan - särskilt lär Er engelska och matematik. Egentligen är alla skolämnen viktiga men har man sitt modersmål och matematik kan man sedan gå vidare och lära sig om allt möjligt annat oavsett vad man vill göra i framtiden.


Jag (BC) kommer förmodligen att skriva på den här sidan för att Ni ska kunna få veta mer om det som rör Er egen historia och Ert släktsammanhang.


4. Delar av Ert släktträd bakåt och även parallellt i nutiden och lite om dessa personer


4.1 Er farmor och farfar


Er pappa kommer helt från Er farmor och farfar. Därför är Er farmor och farfar hälften av Er själva:

E är till hälften sin farmor och farfar och C är också till hälften sin farmor oh farfar.


Er farmor, Ingrid Birgitta (född Fagerberg), kom från Nässjö i Småland och växte sedan upp i Räppe i Växjö. Er farmor kom att studera språk och då särskilt franska och engelska. Omkring 1950 började Er farmor att studera vid Universitetet Sorbonne i Paris där hon träffade Er farfar, Erik Cedervall som också studerade i Paris men vid Ecole Supérieure des beaux Arts där man lär sig om konst. De gifte sig på svenska ambassaden i Paris 1951 och deras första son föddes 1952. Tre år senare föddes Er pappa.


Er farmors bror, Sven Fagerberg (1918-2006), utbildade sig tidigt till civilingenjör och arbetade vid företaget Elektrolux. Han blev så småningom författare och kom ut med sina första böcker under 1950-talet. Sammanlagt kom han att skriva ett trettiotal böcker. Han skrev också en mycket stor mängs tidningsartiklar - främst i Svenska Dagbladet men också andra tidningar. Dessutom skrevs många tidningsartiklar om honom. Han var ett ganska stort svenskt namn i de svenska kultur- och samhällsdebatten från 1950-talet och fram mot mitten av 1990-talet. Sven Fagerberg fick två döttrar - den ena (född 1948-, Filosofie doktor vid Stockholms Universitet år 2000) av dessa bor i Sverige och har två barn. Dessa är sysslingar till Er. Den andra dottern gifte sig med en amerikan omkring 1971 och flyttade då till Belair i Los Angeles omkring 1971. De fick en son och en dotter som också är sysslingar till Er.


Er farfar (Erik Cedervall, 1923-2013) föddes i Stockholm och växte upp på andra våningen på Hälsingegatan 35 i Stockholm. Lägenheten på tredje våningen var huvudkontor för en föreningen som hette HSB. Er farfars far var en av grundarna till HSB som kom att bli en mycket stor organisa-tion i Sverige. Han var medlem nummer 7 eller 11 i föreningen. Er farfars far (Erik Karlsson) hade tunga jobb och arbetade bland annat med att spränga de tunnlar som blev en del av Stockholms tunnelbana. Han var född omkring 1895 och avled i juni 1972. Er farfars mor, Hilda (född Cedervall), kom vid 14 års ålder från Venjan i Dalarna till Stockholm. Det var första gången hon åkte tåg och det gick i 35 kilometer i timmen så hon och andra undrade om de skulle svimma av farten... Hon hade bara gått i folkskola 4 eller 6 år men hade ett rikt språk, var skarpsint, logisk och inte minst hade hon en härlig humor. Hon slet hårt som hemmafru och med enklare arbeten. Jag (BC) såg henne många gånger på knä i trappuppgången på Hälsingegatan 35 när hon skurade trappan. Hon skrev ned en del av sina memoarer omkring 1980 och dessa finns på cirka 30 sidor tättskriva A4-sidor. Får jag tid ska jag återge dem där senare eftersom det både är ett tidsdokument och därför att det är en del av vår familjehistoria.


4.2 Er farbror (1952-)


En av Er farbrors sysslingar var barnpsykiatern Hans Nyström (avliden år 2020). Han fick tre barn och därför är de barnen pysslingar till Er. Ni kan läsa mer om dem nedan.


4.3 Era sysslingar, pysslingar med flera


Under de senaste 50 åren har särskilt kontakt upprätthållits med tre släktgrenar som Ni bör känna till. Tre av dessa är på Er farmors sida och en på Er farfars sida. Vi har två större översikter som visar hur Ni är släkt med dessa och andra familjer. Jag kommer så småningom att lägga ut dessa här så Ni ska kunna spåra mer om Er egen familjehistoria och de större sammanhangen. Det är inte särskilt troligt att Ni känner till några av dessa därför att Ni hindrades att träffa de flesta av dem men några träffade Ni faktiskt före cirka 10 års ålder.5. Bilder från sådant som Ni nog känner igen eller som Ni missat pga att Er barndom och uppväxt saboterades så Ni inte fick ett normalt familjeliv


De bilder som följer är sådant Ni antingen kan känna igen, eller sådant som är nytt och Ni inte fått vara med om.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)