Enmeshment


Dr. Steven Miller (läkare med bakgrund från Harvard University) redogör vid en rättegång för innebörden av begreppet "enmeshment": På svenska kan man säga att det handlar om att den skadliga förälderns tankar vävts ihop med barnets, se och lyssna på motsvarande video efter 1 min 2 sek -> 3 min 0 sek).


Som Dr. Miller förklarar handlar det om att den PA-drivande föräldern åstadkommit en allvarlig nedbrytning av barnets förmåga att resonera på ett logiskt sätt - ett slags intrång på barnets integritet i emotionell och kognitiv bemärkelse. Barnet har alltså förlorat sin individuella indentitet - olämplig delgivning av information som rör vårdnadstvister mm. Dr. Miller understryker att "pathological enmeshment" är ett allvarligt psykiatriskt problem.


Dr. Miller fortsätter sedan med att förklara hur detta leder till attribueringsfel (vilket innebär att man hakar upp sig på något som inte är relevant för sakfrågan - ungefär som om man skulle anse att någon inte är trovärdig pga sin klädsel) från utredare av vårdnadstvister, på domstolsnivå etc. Resultatet, pga dessa fel, blir att den oskyldiga föräldern betraktas som förövare och den PA-drivande föräldern som en bra förälder när det i själva verket är tvärtom.


Problemet är att de som arbetar på socialtjänstnivå eller i domstolarna oftast inte vet hur man känner igen PA inklusive enmeshment - de uppmärksammar inte att de har att göra med en förälder som är expert på att manipulera och lura andra. Att dessa människor är experter på att manipulera andra är självklart eftersom det är en livsstil de har där de är vana att komma undan med lögner - om det inte var så skulle de avslöjas och därmed inte hålla på med sådant. Varningssignalerna finns ändå nästan alltid på plats: Exempelvis att den ena föräldern kontaktsaboterar, mer eller mindre subtilt smutskastar den andra föräldern, bevisligen ljuger eller förvränger sakförhållanden men dessa varningssignaler betraktas ofta som ointressanta.


Referenser


Benjamin D. Garber, Parental alienation and the dynamics of the enmeshed parent-child dyad: Adultification, parentification and infantilization. Family Court Review, Vol. 49(2), 2011:322-335.


(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)