I Polen verkar det inte som om barn skiljs från sina biologiska föräldrar som i Sverige men tyvärr är barnen nästan helt oskyddade från våld och andra övergrepp i hemmen.


Detta baseras på följande tre artiklar på polska - alla skrivna av Anna Krawczak i Oko Press som enligt dem själva är "en portal som kontrollerar fakta och genomför journalistiska utredningar, ett socialt medium och arkiv för det offentliga livet." Anna Krawczak, som är doktorand vid universitetet i Warszawa, ingår i ett team som arbetar med barndomsforsk-ning vid Institutionen för Polsk Kultur. Anna är också långvarig ordförande i Association for Infertility Treatment and Adoption Support "Our Stork".


Genom att ladda ned artiklarna och klicka på "Översätt" förstår man rätt bra hur illa läget verkar vara för många barn i Polen. Som framgår placeras också olagligt många barn på barnhem. Skulle något språkligt eller annat fel uppkommit tas tacksamt påpekande emot så sådant kan korrigeras snarast möjligt.


Om det finns annan information som kompletterar denna bild tas även den givetvis tacksamt emot och länkas upp här - exempelvis sådan information som mer direkt är knuten till lagstiftning på statlig nivå.Anna Krawczak, En helig familj, även när den slår (barnen). Regeringen vill tvinga kommunerna att snabbt återlämna barn till biologiska föräldrar. Oko Press, 27 maj, 2018.


Anna Krawczak, Regeringen lyssnar på Ordo Iuris. Står på våldsamma föräldrars sida, inte på misshandlade barns. Oko Press, 25 juni 2018.


Anm. Ordo Juris förefaller vara en konservativ lobbyingorganisation som försöker påverka europeisk lagstiftning med avseende på valfrihet. De är t ex emot aborter, emot homosexuella äktenskap mm.


Anna Krawczak, 1 300 barn under 7 år bor olagligt på barnhem. Polen lär sig inte. Oko Press, 9 December 201

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)