Här några helt blandade axplock från olika länder. Skicka

gärna tips på länkar - inte minst från myndighetsnivå.

(Here some completely blended pieces of information from different countries. Relevant link suggestions etc are greatly appreciated - in partcular those shedding light on the authority levels and actions.)

 

Denna sida har länkar av helt olika karaktär helt enkelt därför att den tillgängliga informationen varierar kraftigt beroende på vilket land det handlar om. Detta föranleder också en viss successiv ändring av layouten på denna sida - så småningom ska den bli mer enhetlig.


Referens: Deborah Goldfarb, Sidnei Priolo-Filho, Janelle Sampana, Donna Shestow-sky, Samara Wolpe, Lucia C. A. Williams & Gail S. Goodman, International Comparison of Family Court Professionals’ Perceptions of Parental Alienation and Child Sexual Abuse Allegations. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice, Vol. 2, 2019:223-341.

En fullständig översättning av den brasilianska lagen mot PA finns på sid. 75-78 i boken

Barns Rätt till Familjeliv av Lena Hellblom Sjögren (2013).

ENGLAND


ESTLAND


Vanemast võõrandumise vastane päev

("Anti-alienationsdag")FRANKRIKE

ACALPA

INDIEN


YouTube: Om hur män diskrimineras i Indien.


YouTube: True gender equality is when both women and men have a voice

"Marriage became his biggest mistake in life and also the reason for his death."

PA har nu (febr. 2020) kriminaliserats i följande County Councils


Södra Irland: Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin City, Galway, Kildare, Loias, Loath, Mayo, Monaghan samt Westmeuth.


Nordirland: Derry.

Valija !ap, Jolanta Sondaitơ, Subjektyvus tėvų atstūmimo išgyvenimas (tėvų perspektyva): kokybinė analizė. TILTAI, 2012:173-182. ISSN 1392-3137.


Dovilė Trijonytė, Vaiko gyvenamosios vietos nustatymas aukšto konflikto lygio skyrybų procese – kova be nugalėtojų. 2014.

MEXIKO

PA = Brottsligt sedan 2014

ANASAP

NORGE

PA finns inte?

Psykisk barnmisshandel finns inte?

NYA ZEELAND


SVERIGE

PA finns inte?

Psykisk barnmisshandel finns inte?

SYDAFRIKA


I Sydafrika är PA ett brott mot barns rättigheter. Länk till artikel från 3 juni 2019. Följande citat av ett citat från början av artikeln pekar på att om man inte förstår problemet med "barnets vilja" kan man bidra till PA. Som många av oss erfarit bidrar Soc et al. till just detta - dvs psykisk barnmisshandel:


"The voice of the child can influence the parenting plan … and if we do not understand the dynamics of parental alienation, it is very easy to buy in or to even become part of that “alienation process”


Legal/parental-alienation-has-officially-been-recognised-by-who-but-its-been-a-violation-of-sa-childrens-rights-since-2005

TYSKLAND

PA finns inte?

Wilfrid von Boch-Galhau

 UNGERN


Organisation för Pappors Rätt:

Apák az igazságért


Här kommer så småningom informationen att i större utsträckning sorteras upp efter hur det ser ut i ett tiotal olika delstater.

Alabama: Alabama Family Rights Association (ALFRA)

"The mission of the Alabama Family Rights Association (ALFRA) is to change the current child custody laws in Alabama to safeguard children by ensuring they have the involvement of both parents in their lives. "


Arizona:


Kentucky:


Minnesota:


Nevada: I lagstiftningen* hittar man under punkt 4 (Barnets Bästa) "Which parent is more likely to allow the child to have frequent associations and a continuing relationship with the noncustodial parent."

* 2010 Nevada Code, TITLE 11 DOMESTIC RELATIONS, Chapter 125 Dissolution of Marriage. NRS 125.480 Best interests of child; preferences; presumptions when court determines parent or person seeking custody is perpetrator of domestic violence or has committed act of abduction against child or any other child.

Marilyn D. York (advokat) genom ett TEDx-talk på YouTube "What Representing Men in Divorce Taught Me About Fatherhood".


Ohio: Central Ohio Parental Alienation


Oklahoma:  Sedan 2014 urfärdas, vid s k umgängessabotage direkt böter eller fängelse av domstolen utan särskilda rättsprocesser och advokater etc. Den förälder som drabbats fyller i någon slags blankett om tid och datum etc och resten går ganska automatiskt.


Tennessee: Februari 2020 beslutar man att årligen 25 april ska uppmärksammas som PA-dag.(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention and therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)