Stödgrupper


Stödgrupper och liknande i andra länder


Canadian Children's Rights Council

(Parental Alienation - Brainwashing a child to hate a parent)


Dads Surviving Divorce


For kids sake (Australien)


ISNAF (International Support Network of Alienated Families)


Keeping families connected (country?)


Missing kids (USA)


National Parents Organization (USA)

NACCC, National Association of Child Contact Centres (England, Wales Nordirland, "Channel Islands")


Parental Alienation Awareness Organization (USA/Canada?)

Parental Alienation Europe (Initiativtagare: Brian O´Sullivan, Irland)

PARENTAL ALIENATION is Child Abuse (Australien)


Parental  Alienation Research Institute (USA?)


Parental Alienation Speaks (USA)


Parental Alienation Study Group, PASG
PASG on YouTube


Real Women of Canada


World ParentsNågra svenska stödgrupper


Barnets Bästa


Makalösa Föräldrar & Barn, Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar


Saknade Barn

(förening skapad oktober-november 2021 med bland annat plattform på Facebook)


Saknade barnbarn

(denna stödgrupp förefaller ha tappat aktivitet - förmodligen av naturliga åldersskäl)


Beslutsstöd i familjefrågor rörande barn


Vårdnad, boende, umgänge, VBU

(I denna stödgrupp finns många mammor och pappor samt andra anhöriga som drabbats av olika varianter på PA men också medlemmar som förlorat kontakten med sina barn av andra skäl. VBU bildades i oktober 2019.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention and therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)