Stödgrupper


Stödgrupper och liknande i andra länder


Canadian Children's Rights Council

(Parental Alienation - Brainwashing a child to hate a parent)


Dads Surviving Divorce


For kids sake (Australien)


ISNAF (International Support Network of Alienated Families)


Keeping families connected (USA)


Missing kids (USA)


National Parents Organization (USA)

NACCC, National Association of Child Contact Centres (England, Wales Nordirland, "Channel Islands")


Parental Alienation Awareness Organization (USA/Canada?)

Parental Alienation Europe (Initiativtagare: Brian O´Sullivan, Irland)

PARENTAL ALIENATION is Child Abuse (Australien)


Parental  Alienation Research Institute (USA?)


Parental Alienation Speaks (USA)


Parental Alienation Study Group, PASG
PASG on YouTube


Real Women of Canada


World ParentsNågra svenska stödgrupper där PA är ett viktigt område


PASG Nordic (Parental Alienation Study Group)


Saknade Barn

(Förening skapad oktober-november 2021 med bland annat plattform på Facebook, Instagram och Twitter)


Vårdnad, boende, umgänge, VBU

(I denna stödgrupp finns många mammor och pappor samt andra anhöriga som drabbats av olika varianter på PA men också medlemmar som förlorat kontakten med sina barn av andra skäl. VBU bildades i oktober 2019.)

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention and therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)