OM  ompa.se fyllde 1 år 19 nov. 2020


Antalet besök här passerade 18 000 den 19 nov 2020. Av dessa har 34 % kommit från Sverige, cirka 20 % från USA, följt av Frankrike (6,5 %), Nederländerna (5,9 %), Tysk-land (4,4 %) samt Kina (4,0 %). Bland de nordiska länderna låg Finland för helåret på plats 12 men har seglat upp och står sedan i somras för över 3,5 % av besöken på sidan. Det senare stämmer bra med att den finska medvetenheten om PA på ett flertal sätt lig-ger före Sveriges dito. Sammantaget har ompa besökts av personer från cirka 90 olika länder. Kanske kan man se det som en besvikelse att nu 70 % av besöken kommer från andra länder än Sverige - jag (BC) har fått ett flertal positiva återkopplingar från utländ-ska besökare och flera har skrivit att de skulle vilja att jag översatte allt till engelska. Detta har jag inte tid med och dessutom är ett av huvudsyftena med ompa att informa-tion om PA ska bli mer tillgänglig för personer som har svenska som modersmål. Därför har jag valt en kompromiss där väsentligen endast rubriker, där det behövs, fått under-rubriker med text på engelska.


Det första mer tydliga intresset utifrån för ompa blev min lista över professionella tidskrifter som publicerat artiklar om PA och därför utvidgade jag den rätt ordentligt i våras samt förstärkte den med lite extra text på engelska - detta skapade ännu mer intresse för just den sidan - inte minst från amerikanskt håll inklusive internationellt ledande forskare inom området. Att utländska besökare hittar hit beror nog främst på alla referenser som finns här och som till största delen är på engelska. Emellertid kom-mer fler referenser på andra utländska språk än engelska att tillkomma - jag hittade t ex nyligen två japanska artiklar där PA diskuteras. Letar man inte hittar man givetvis inget. Är särskilt förvånad över att relativt många besökare kommit från Frankrike och kanske också Kina men deras befolkningsunderlag är ju stort.


Ompas resa uppåt bland sökträffarna på Google har varit fantastisk. Tänkte knappt alls på detta tidigare men i mitten av november 2019 gav ordet "föräldraaliena-tion" ungefär 5000 sökträffar och ompa.se låg då på plats 13-14. En dryg månad senare klättrade denna webbplats upp till plats 3-4 (siffrorna här varierar från dag till dag). Den specifika sida som Google då pekar på är den översatta PA-artikeln av Wilfrid von Boch Galhau (först publicerad på tyska och engelska år 2018).

Det engelska uttrycket "parental alienation" ger en typisk dag mellan 5 och 6 miljoner sökträffar i Google med en observerad variation från 4,8 till 7,8 miljoner träffar. Om-kring 15-25:e december hamnade då ompa.se oftast på plats 14 till 40 men några dagar syntes inte ompa.se alls. Idag, när detta skrivs (29:e december 2020), ger Google 5,4 miljoner sökträffar och ompa.se är placerad på 8:e plats (drivande sida är startsidan). Vad dessa variationer beror på har jag ingen aning om - det är nästan genant att denna webbplats hamnat högre upp än många andra webbplatser som drivs av individer med ett avsevärt längre tidsengagemang och ofta också professionell forskning inom PA-om-rådet. Å andra sidan sprider ju denna webbplats kännedom om andra informationsrika webbplatser så den aspekten är naturligtvis gläjande.


Om Parental Alienation är, liksom denna webbplats, formellt registrerat hos Myn-digheten för Press, Radio och TV. Nyhetsbrevet kan även erhållas per mail - skicka i så fall anmälan till  bjorn.cedervall [at] ompa.se .

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)