Vittnesmål från manipulerade barn och alienerade familjemedlemmar

(Witness accounts & testimonies from manipulated children and alienated family members)


Det finns många vittnesmål från personer som farit illa på grund av en PA-drivande förälder. Vittnesmålen förekommer som privata webbsidor, videoklipp, inlägg i kommentarfält till videoklipp eller texter om PA i sociala medier, narcissism och liknande temata samt genom aktionsgrupper som startats pga en PA-tragedi i familjen. Eftersom människor som inte drabbats av PA ens verkar förstå vad det handlar om är det rätt troligt att dessa vittnesmål har sin grund i verkliga personliga upplevelser - det är säkert svårt att fejka en familjeterror man aldrig upplevt ("nej-sägarna" har ingen kontakt med verkligheten - de bara tror något på basis av någon diffus och/eller ful agenda). Dessa vittnesmål kommer alltså väsentligen från endera av följande två kategorier av människor:


1. Drabbade barn som senare i livet insett hur de misshandlats av en PA-drivande förälder (eng. "targeted child", TC).

2. Föräldrar som avskilts från sitt barn och sitt ex genom ett PA-beteende (eng. "targeted parent", TP).


En annan källa är drabbade närstående ("extended family") till TP. Till det förekommer också sporadiska vittnesmål på Internet och jag har utöver egna observationer också träffat ett trettiotal anhöriga som berättat om tragediernas karaktär./25 okt. 2021.


Det som följer nedan är länkar till sådana vittnesmål samt andra typer av referenser.


1. Drabbade barn som vittnar


Adult Children of Parental Alienation Speak Out. Victim to Hero,  19 december, 2020.


Amy Baker, Patterns of Parental Alienation Syndrome: A Qualitative Study of Adults Who were Alienated from a Parent as a Child. American Journal of Family Therapy, Vol. 34(1), 2006:63-78.


A Morte Inventada Alienação Parental, Fading away - Parental alienation. YouTube, 22 april 2009 (3 min).


YouTube: "James" (Smith) med signaturen begood4000 har många klargörande videos som handlar om narcissism. I videon How The Narcissist Uses The Smear Campaign Along With Hoarding To Isolate Their Children berättar han om hur han själv, liksom i flera andra av hans videos, och hans bror misshandlades psykiskt av en narcissistisk mamma. Det är en förfärlig berättelse man får ta del av här - om hur den psykiskt sjuka mamman agerade för att hålla tillbaka och isolera James från omvärlden. Han påpekar att även narcissistiska pappor kan utsätta sina barn för samma sak men att mammor har enklare att komma undan med det genom att påpeka att hon är kvinna.


Tracy Malone, Parental Alienation Daughter Comes Back - What Was Life Like With Dad? How She Survived. YouTube, 14 September, 2019 (38 min 30 s).


Amanda Sillars, Australien: Alienated Daughter Speaks Out. YouTube, 14 maj, 2016 (37 min).

Kommentar: Amanda råkade även ut för PA som vuxen och det var först då, omkring 2013, som hon insåg vad PA handar om. Hon har  efter detta blivit en av de mest aktiva personerna i Australien för att öka kunskapen om PA och grundade år 2015 Eeny Meeny Miney Mo Foundation i just detta syfte.


John T. Steinbeck - Brainwashing Children, Många bra videos på YouTube.


Ryan Thomas, USA: Genom det Ryan berättar förstår man att han, när han var 25 år gammal, upptäckte att han manipulerats av sin mamma och hennes släkthalva/vänner mot sin pappa. Ryan Thomas har gjort sammanlagt 25 You-Tubevideos som handlar om PA (fram till januari 2021). Nedan två av dem samt en länk till hans webbplats. Ryan har också skrivit två böcker om PA: 1. Get Them Back: How Parents Can Reconnect With a Child Who Rejects Them (2019) samt 2. Sabotaged! 3 Hidden Weapons of Paren-tal Alienation (digital bok, ser inget år men troligen rätt ny).


Den första videon (från 2017) handlar om när barn kan upptäcka att en förälder ljuger eller manipulerar dem. Ryan säger att det inte finns en särskild ålder för detta och att en del personer aldrig kommer att upptäcka det. Om Ni kollar på kommentarerna (många av dem är intressanta) till den första videon nedan så är det flera som skriver om hur lögner observerats av barn redan i 4-årsåldern. 


Det som är viktigt för att barnen ska förstå att de förts bakom ljuset i en massa sammanhang och att deras egen historia reviderats är att på något sätt få barnen att börja fokusera på frågor som rör huruvida sådant som påstås (särskilt om den andra föräldern) är sant eller inte.


Dr. Les Carter, YouTube, (706 000 prenumeranter, 738 videos, 30 juli, 2023).
Michele Lee Nieves (266 000 prenumeranter, 554 videos, 30 juli, 2023).

Dr. Kerry McAvoy, .... @KerryMcAvoyPhD, YouTube. (start febr. 2023, 14 900 prenumeranter, 903 videos, 30 juli, 2023)
Ryan Thomas (14 600 prenumeranter, 48 videos, 30 juli, 2023)

What Age Do Kids Know They're Lied To? RyanThomasSpeaaks, YouTube, 14 mars, 2017 (5,5 min).
Child of Parental Alienation Speaks Out for First Time. RyanThomasSpeaks, YouTube, 20 oktober 2014 (2,8 min).
Parental Alienation Is About Creating Isolation. RyanThomasSpeaks, YouTube, cirka oktober 2022 (9,8 min).
Ryan Thomas webbplats (Helping rejected parents get their children back).

Jill Wise - The Enlightened Target, Många bra videos på YouTube (179 000 prenumeranter, 415 videos, 30 juli, 2023).


Rick Nischalke, YouTube: Parental Alienation: From A Child's Perspective (keepingfamiliesconnected.org)

OBS kommentarer till videon - från vuxna som berättar om vad de genomgått:


Naomi de Jong (2016):

"Your video made me cry. It was as if it described my childhood. I'm one of those children. I have been alienated from my dad. It took me 'till I was 19 years old to find the courage to look for him. When I found him and got him back in my life I recognized myself in him. We had wonderful conversations etc. After 24 years my dad passed away. That was 2 and a half years ago. In his house I found an old box with all kinds of documents. I took it home with me and last week I had the courage to open it and take a closer look at it. There were all the birthdaycards he sent me when I was a child, letters, courtpapers and conversations with and between the lawyers about visiting rights. I could feel the hurt, the anger, the frustration. It struck me so hard. Especially the letters that were in my handwriting. Obviously dictated by my mother. I bursted into tears and they kept coming. I felt so ashamed for the things I wrote to him. Of course I know that he knew that weren' t my real thoughts about him and he often said to me that it wasn't my fault and he never was angry with me. But still I cried for him and all he had been trough. Shame on the parents who are guilty of parental alienation! Rick keep fighting for your children, let them know that you love them. Never give up!"


dragonmorpheus1 (2010):

"Here I am at 15 years old, I usually keep my emotions under control but at about 4-5 minutes into the video I just broke down crying. I just realized that my mom put me through the same thing. She put a restraining order against my dad, she wouldn't let me talk to him, and she told me that she'll get me a dad who will love me. All of that has passed now, thankfully. I'm not the emotional type, but like I said, this video made me cry. I hope things settle out for you."


CHILDREN HAVE RIGHTS TO BOTH PARENTS (2016):

"Your video made me cry. I too had my son Collin Romanowski and daughter Cheyenne Romanowski stolen from me by their mother with the help of the Hunterdon County Corrupt Courts. I will never give up on them both. Collin know I have been fighting in court son. I love and miss you both very much! LOVE FATHER BEAR! REMEMBER? I AM STILL YOUR FATHER BEAR...."YouTube (22 Dec. 2019): "The Narcissist and their PATHOLOGICAL ENVY against their own children and grandchildren."


Phineas J Whoopie (Jan 10, 2020):

"My covert narcissist mother was 46 years old when she pushed me very hard at age 19 to hook up with her narcissist coworker. Between the 2 of them they sabotaged and ruined my life before my 29th birthday. In hindsight, I see clearly now how she manipulated and destroyed the lives of all 4 of her children, inclu-ding the golden child daughter. She has even driven a wedge between her grandchildren against their "evil parents" that the holy roller Christian happened to give birth to. It is a disgusting mess they leave behind them. She passed away Dec 24th, and now I'm an evil devil for not joining the family at the weeping whaling wall. None of them spent the last 6 years of daily abuse and exposure as did I. They all believe she is in heaven now, but I know better. I appreciate your understanding of what people like me have suffered through. I can tell you have been there."


Här en pappa, Jason Hart (ca 5 jan. 2020), som misshandlats av sina narcissistiska barn:

"One thing that no one talks about is how the children sometimes end up being narcissists. I am a codependent person, and I ended up with a narcissist. She discarded me after 25 yrs of marriage. Anyways, people always talk about the children being victims; however, in my case, even my children turned out to be narcissists, and they were born that way. Looking back, I can see that they were narcissists from birth. Today, they are in their early 20's, and they are just as abusive towards me as my ex-wife. I had no choice but to go no contact with them. My point is that everyone talks about the poor children as victims of narc abuse; however, I feel that many codependent parents are suffering abuse from their children, just as in my case. Please consider researching this topic and making a video, because I believe it's a real problem that is not being addressed. Thank you."


YouTube: Amanda Sillars.

(alienerad både som barn och vuxen)


"I am a daughter of a mother who alienated me from my father":

Här några lösryckta och ungefärligen översatta meningar från denna längre och tragiska text på sajtet www.lovewhatmatters.com - även denna kvinna drabbades av PA både som barn och vuxen:

"Min mamma gick igenom en massa besvär för att slänga ut min pappa och fick istället  denne nya man, innan vi ens kände honom, att lagligt adoptera oss och byta bort vår biologiska pappa på våra födelsecertifikat och ändra namnet till hans...Jag slutade för länge sedan att tala med min styvfar och jag tog också permanent bort min mamma från mitt liv sedan snart två år tillbaka...Mitt liv har blivit väsentligt bättre efter att jag tog bort henne från mitt liv och inte längre behöver hantera smärtan och stressen av att få hundratals förolämpande och kränkande sms, telefonsamtal och email som attackerade min person."


Emma (14): "I was manipulated by my father" (BBC, 2016).


Amy JL Baker, Adult Children of Parental Alienation Syndrome: Breaking the Ties That BindW.W. Norton & Co., 2007. Abstract.

 

Amy JL Baker, Adult recall of parental alienation in a Community Sample: Prevalence and Associations With Psychological Maltreatment. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 51 (1), 2010:16-35.


Clint Edwards, I was the victim of parental alienation and this is what it is like. Scary Mommy, August 25, 2018.


Douglas Darnall om hur barnen kan slå tillbaka mot en PA-drivande förälder senare i livet:

"Alienating parents have to really understand that this whole thing can come back at you and haunt you and destroy your relationship with your child for the rest of your life.” YouTube: 20 min 14 sek - 20 min 25 sek in i följande konferensföredrag:  Parental Alienation Conference, Toronto, 2009 - Douglas Darnall.


YouTube: Jill Wise (The Enlightened Target): Narcissistic Mothers and the Damage they do to their Children.  Jill Wise är ett utmärkt exempel på aktivist mot PA-misshandel där pappan stod för narcissism och mamman en s k co-dependent. Huvudteman i denna video: narcissism, PA och post traumatisk stress disorder, PTSD. Jill tar här upp svartsjuka och sjuklig avundsjuka (som kan riktas mot barnen - särskilt döttrar), s k "boundary violations" (intrång i barnens personliga integritet"). Alltså  hur en mamma avsiktligt saboterar ett barns hela uppväxt - men utåt spelar de en teater som går ut på att framställa sig själva som den mest älskvärda förälder. Om man läser kommentarerna till videon hittar man ännu fler vittnesmål från personer som misshandlats av en narcissistisk förälder.

Jill nämner i videon filmen Mommy Dearest (Sverigepremiär jan. 1982) där huvudtemat handlar om film- och TV-skådespelerskan Joan Crawford och hennes psykiska misshandeln av dottern Christina och det var just Christina som gjorde filmen. Joan Crawford var född ca 1905 - 1977, fem adopterade barn av vilka Christina och Christopher gjordes arvslösa (Joan Crawford var gift med fyra män - först blev det tre äktenskap som varade 3-5 år - den fjärde mannen dog i hjärtattack 1959 efter tre års äktenskap).

Jill har också gjort en motsvarande video om en vad en narcissistisk pappa kan ställa till med - det finns en del nyansskillnader med avseende på den skadliga förälderns kön. Gemensamma drag som alltid kommer igen är bemyndigande, att de saknar empati samt utnyttjar andra. Dessa tre drag, liksom flera andra - särskilt kontrollbehovet, kommer igen oavsett vilka källor man tar del av.

I videon om en narcissistisk pappa diskuterar Jill situationen med flera barn där en ofta utses till "The Golden Child" och det andra barnet till syndabocken. Är det fler än två barn är det enligt Jills erfarenhet bara ett som utses till syndabock och som anklagas för allt möjligt och ska skämmas för allt - pappan kan i värsta fall agera som att det inte ens är värt tiden att bry sig om barnet. Däremot kan "guldägget" växla beroende på vad det handlar om. Jill påpekar att båda relationerna handlar om psykisk barnmisshandel. Jill diskuterar också "the lost child" som tidigt brukar förstå att det är fel på familjedynamiken men ändå far illa - både genom emotionell misshandel och genom försummelse (eng. neglect). Vidare tar Jill upp de helt olika möjliga konsekvenserna för barnet beroende på om det är en flicka eller pojke som drabbas av  narcissistisk misshandel: Om det handlar om en flicka är det en hög risk att hon själv i framtiden kommer att råka ut för förhållanden med narcissistiska män. Handlar det däremot om en pojke är det två huvudspår som gäller: 1. I fallet "The Golden Child" blir en skadlig narcissist själv (undantaget är om barnet senare i livet på något sätt blir medvetet om att den förvrängda självbilden de har är skadlig för dem) 2. I fallet "syndabock" alternativt "det förlorade barnet" - kan barnet komma ur den dåliga självbilden och bristen på självkänsla om det så småningom lyckas förstå vad det usatts för och har kanske t o m lättare att förstå misshandelns karaktär än "The Golden Child".


Ett par kommentarer till Jills video om den narcissistiska pappan:

Karma Gal (januari 2020):

"A narcissistic father and mother want their child to stay children because it serves them. They resent any, ”outsider” or spouse, children or in laws they might acquire through normal growth and life. Everyone who their child loves is a threat the the narcissistic parent. They won’t stop until they ruin that child’s marriage, relationship with their children and even reputation. They will even encourage and facilitate an affair for their child as long as they are left needing their Mommy and Daddy their entire lives. Sad. Truly sad."


Mike (januari 2020):

"My father is sociopathic he lies and manipulates as much as any narcissist does . He thinks the world revolves around him and he's scapegoated me ever since I was a child . He never will take responsibility for his actions yes he put both my sister and I against one another for his own selfish agenda."


2. Drabbade föräldrar som vittnar


YouTube: Kristi Beck. (Erasing family)

"Why should you have to fight to be in your childrens' life?"


Lucas McCord. (Divorced moms)


Bortstött pappa i Texas: Fallet slutade med att mamman sköt den 6-åriga sonen samt sig själv. Först då trodde CPS (Child Protection Services - motsvarar vår svenska Socialtjänst) på att mamman var sjuk och ljugit ihop anklagelser om våld och sexövergrepp.


lisahere123 (ca år 2009): Kommentar till video som bl a handlar om Alec Baldwin "Parental Alienation Syndrome (PAS) - Fathers' Rights":

"This is a very well made video. Thank you.I am unfortunately on the otherside. I have an ex-husband who has brainwashed my 5 boys to hate me. (openly admitting to his actions,and proud of it) I have not been allowed to see them for 5 years now because he threatens to sue me, create false acusations against me to defend, if I attempt to go after visitations in the courts. No one will help since they are afraid my ex will do the same to them. In the meantime my 5 sweet boys are without me:( "


YouTube: Breakthroughs in Parental Alienation - Parent Reunited After 4 Years of Silence (2016):

(Ryan Thomas, som ligger bakom denna video, utsattes själv för PA som barn (bortstött pappa). Här en mamma, Toni, som berättar vad hon gick igenom samt hennes strategi för att överleva och få tillbaka sina döttrar  - en nyckelhändelse var äldsta dotterns bröllopsfest - efter fyra år fick hon tillbaka sina döttrar: Strategin beskrivs ordentligt - till drabbade föräldrar som kommit hit: Lyssa noga på vad denna bortstötta mamma berättar.)

Kommentar till videon från Amy Elison (2017):

"I didn't get to go to my daughter's wedding. I wasn't invited. But this gives me hope that one day they will want to see me."


Referenser


Amy JL. Baker & Douglas Darnall, Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation.  Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 45(1-2), 2006:97-124.


Sian Balmer, Mandy Matthewson & Janet Haines, Parental alienation: Targeted parent perspective.

Australian Journal of Psychology, Vol. 70(1), 2017:91-99.


Caitlin Bentley & Mandy Matthewson, The Not-Forgotten Child: Alienated Adult Children’s Experience of Parental Alienation.The American Journal of Family Therapy, Vol. 48(5), 2020:509-529.


Saulyn Lee‐Maturana, Mandy Matthewson, Corinna Dwan, Kimberley Norris, Characteristics and experiences of targeted parents of parental alienation from their own perspective: A systematic literature review. Australian Journal of Psychology, Vol. 71(2), 2019:83-19.


Fuat Torun, Sebahat Dilek Torun & Mandy Matthewson, Parental Alienation: Targeted Parent Experience in TurkeyThe American Journal of Family Therapy, Vol. XX, 2021:1-10.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)