Om att hindra att PA-destabiliserade barn omvandlas till svåra PA-fall


PA är inte något som går över: Det blir bara värre om man inte gör något.

(Richard A. Warshak, Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 46(4), 2015, sid 239).


Det viktigaste är att förebygga PA och framför allt se till att inte milda fall övergår i allvar-liga fall. Vid påståenden från den ena förälderns sida om att den andra föräldern utövar fysiskt våld och sexövergrepp mot barnet måste man omedelbart utreda påståendet ordentligt - inte bara tro på den som kommer med påståendena och tycker och något ogrundat - dvs noga utreder huruvida det finns belägg för påståendet. Bäst är om fallet remitteras till psykiatrisk expertis  alternativt polisanmäls. Det finns idag massvis av barn som i praktiken avskiljts från sin ena förälder av socialsekreterare som inte fått någon utbildning om att förstå hur manipulativa män-niskor fungerar - framför allt de som hör till den psykiatriska gruppen Cluster B (se sidan om vilka alienatorerna är). Om inga bevis finns för att påståendet är sant ska man inte avskilja barnet från den anklagade föräldern och samtidigt istället följa båda förädrarna och barnet noga.


Anledningen till att man inte omedelbart ska avskilja barnet är att man då löper en stor risk att en svår PA-situation utlöses - de psykiska skador som då uppstår kan komma att bli livslånga för barnet (numera kan man se hjärnskadorna efter emotionell misshandel med MR-kameratekniker, se mot-svarande knapp till höger för mer information). Särskilt bör då i sammanhanget föräldern som kommit med påståendena om sex- och vålds-övergrepp granskas - erfarenheten visar att det oftast förelegat varningsflaggor om en manipulativ förälder långt före påståendena.


Läser man erfarenheterna från Dr. Richard Warshak och andra som arbetat med återförening av felaktigt avskilda barn förstår man tydligt hur viktig den här risk-nytta-avvägningen är - den här avvägningen måste avgöras med metoder som de flesta socialsekreterare rimligen inte klarar av (se t ex arbeten av Dr. Steven Miller). En mindre risk är att man missar ett verkligt fall av fysiska övergrepp - i de fallen ska - om  sådan misshandel beäggs - naturligtvis föräldern ifråga straffas för det. Detta handlar om medicinskt beslutsfattande - klassiskt dilemma om falska positiva och falska negativa fynd. Båda varianterna är skadliga och då måste man arbeta så att man statistiskt sett minimerar skadorna. Det gör man garanterat inte om man antar att alla som kommer med påståenden om våld- och sexövergrepp talar sanning. Man ska vara medve-ten om att omkring 2,5 -3 % av normalbefolkningen har Cluster B-störningar - individer som har som livsstil att ljuga och manipulera andra. De är experter på att luras och just därför avslöjas de inte med ytligt "hon/han verkar ju trevlig" (s k attribueringsfel) följt av ett tyckande. Får de alienerande föräldrarna enskild vårdnad om barnen (vilket de för-modligen oftast får) går det garanterat illa för barnen.


Som flera myndigheter idag agerar inducerar de allvarliga fall av PA - de bidrar alltså genom sitt agerande - utan att förstå det - till allvarlig barnmisshandel.


Flera program för att rehabilitera PA-drabbade barn finns i andra länder. Mest känt är för-modligen "Family Bridges" där upphovsmannen och utvecklaren sedan år 1991 och framåt är Randy Rand (California) samt Richard Warshak (Texas) som i flera gångar utvärderat programmet. Andra program med samma syfte men olika strukturer och metoder är Multi Model Family Intervention (MMFI), Family Reflections Reunification Program (FRRP), Overcoming Barriers Family Camp (OBFC) samt Parallel Group Therapy for PA.


Båda dessa temata kommer att avhandlas mer på denna sida men kortversionen av internationellt konsensus bland PA-specialisterna är att vid svåra PA-fall måste barnet skiljas helt från den skadande föräldern under tre månader. Med "skiljas helt från" menas "inga telefonkontakter, inga sms osv". Barnet måste få en chans att upptäcka att den andra föräldern inte är farlig, dum och allt annat som den PA-drivande föräldern hittat på. Efter tre månaders avskiljning ska successivt en upptrappning/återanpassning ske med målet 50/50 med avseende på vårdnad, boende etc. Warshak, professor i psykologi har övertygande visat att det går att återförena de flesta svårt PA-drabbade barn (2010a, 2015a, 2019). Metoder som inte fungerar i dessa fall är medling, psykoterapi och lik-nande. Även mellannivån "moderate" av PA misslyckas i allmänhet om man låter barnen fortsätta att bo med den skadande föräldern (Warshak, 2015a). Det som behövs är en domstol som säger ifrån på skarpen och klargör för den skadande föräldern att om den inte skärper sig blir det konsekvenser - inte bara ord som man kan strunta i.


Barnet måste skyddas från den alienerande föräldern


"In these cases, the alienated children need to be removed from the alienating parent's care."

Dr. Kathleen Reay, Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, Montreal, 2011. Länkad video: 9 min 55 sek - 10 min 15 sek). Dr. Reay hade då 24 års erfarenhet av psykologisk rådgivning, psykoterapi mm.


"First and foremost, we need to recognize parental alienation as a form of individual child abuse that requires a child protection response, no different than physical and sexual abuse. This may involve child removal from the abusive parent..."

Edward Kruk, Parental Alienation: What is the solution? Psychology Today, Nov. 16, 2017.Referenser


W. Bernet, PASG i Philadelphia, 12 sept., 2019, 25-26 minuter in i föredraget (YouTubevideo).


Julie Doughty, Nina Maxwell and Tom Slater, Review of research and case law on parental alienation. Cardiff University, Commissioned by Cafcass Cymru, April 2018:1-60.


Barbara Jo Fidler & Nicholas Bala, Children resisting postseparation contact with a parent: Concepts, Controversies and Conundrums. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:10-47.


Linda J. Gottlieb, The Parental Alienation Syndrome: A Family Therapy and Collaborative Systems Approach to Amelioration,  Charles C Thomas Pub Ltd, 2012.


Janet Haines, Mandy Matthewson & Marcus Turnbull, Understanding and Managing Parental Alienation: A Guide to Assessment and Intervention. Taylor & Francis, 2019 (372 sidor).


Susan Heitler, Parental Alienation: What Therapists Need to Know. Psychology Today, September 20, 2019


Susan Heitler, Severe Parental Alienation: A Mental Health Emergency. Psychology Today, October 24, 2019.


Ashish S. Joshi, Temporary No-Contact Orders: The Necessary Ingredient for Effective Reunification in Cases Involving Parental Alienation. Michigan Family Law Journal, Vol. 50, 2020. [Om lösningen av medelsvår och svår PA]


Philip M. Koszyk &William Bernet, Treatment and Prevention of Parental Alienation. Psychiatric Times, 12 March, 2020.


Michael D. Langone, Recovery from Cults: Help For Victims Of Psychological And Spiritual AbuseAmerican Family Foundation, Norton paperback, 1995, 410 sidor.


Victoria Lorient-Faibish, Parental Alienation Devastating Consequences! Courageous Conversations with Victoria, YouTube,  Cirka år 2011 (5 min 20s).


Deirdre Conway Rand & Randy Rand, Factors Affecting Reconciliation Between the Child and Target Parent in Severe Parental Alienation Syndrome, The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Chapter 13, Publisher: Charles C. Thomas Publishers LTD, Editors: R.A. Gardner, S.R. Sauber, D. Lorandos, 2006:163-176.


Chaim Steinberger, Father? What Father? Parental Alienation and Its Effect on Children. Part Two. NYSBAR Family Law Review, Vol. 38(2), 2006:9-19.


Kate Templer, Mandy Matthewson, Janet Haines  & Georgina Cox, Recommendations for best practice in response to parental alienation: findings from a systematic review. Journal of Family Therapy, Vol. 39(1), 2017:103-122. "The results showed that awarding primary parental responsibility
of the targeted child to the targeted parent can ameliorate parental alienation."


Marjorie Gans Walters & Steven Friedlander, When a Child Rejects a Parent: Working With the Intractable Resist/Refuse Dynamic. Family Court Review, Vol. 54(3),  2016:424-445.


Richard A. Warshak, Divorce Poison: How to Protect Your Family from Bad-mouthing and Brainwashing. William Morrow, 2010:1-352. Världens mest sålda bok om PA (sept. 2019). 


Richard A. Warshak, Family Bridges: Using insights from social science to reconnect parents and alienated children. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:48-80.

(Kommentar: Randy Rand började år 1991 utveckla en prototyp till "Family Bridges", se sid. 55-56 i den här artikeln).


Richard A. Warshak & Mark R. Otis, Helping Alienated Children with Family Bridges: Practice, Research, and the Pursuit of “Humbition". Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:91-97.


Richard A. Warshak, Alienating Audiences from Innovation: The Perils of Polemics, Ideology and Innuendo. Family Court Review, Vol. 48(1), 2010:153-163.


Richard Warshak, Parental Alienation: Overview, Management, Intervention, and Practice Tips.

Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers,  Vol. 28, 2015:181-248.


Richard A. Warshak, Ten Parental Alienation Fallacies That Compromise Decisions in Court and in Therapy. Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 46(4), 2015:235-249.


Richard A. Warshak, Reclaiming Parent–Child Relationships: Outcomes of Family Bridges with Alienated Children. Journal of Divorce and Remarriage, Vol. 60(8), 2019:645-647.


Barbara Winter, 9 Warning Signs of Parental Alienation and What to Do About Them. divorcedmoms.com, 1 Nov. 2017:Utskrivet cirka 6 sidor.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)