Konferenser 2002-2021 som helt eller delvis handlat/handlar om PA


Nedan följer två listor över konferenser som hållits om PA.


Efter konferenslistorna följer länkar till YouTubevideos där dessa organiserats i några huvudkategorier oavsett vilket år de hölls. På sikt kommer vissa av dessa videos också att förses med svenska texter där det exakt pekas på var olika principiellt viktiga resonemang avhandlas.


Efter 2020 kommer denna lista att uppdateras mer sparsamt - konferenserna bör-jar bli så många att det varken är rimligt eller meningsfullt att dokumentera alla. Däremot är detta i sig en signal som kanske framför allt beslutsfattare måste ta till sig: Man kan inte hålla dyra konferenser om något "som inte finns" vilket många fortfarande verkar tro. Bakom varje konferens måste det finnas pengar - annars skulle man inte ens kunna hålla dessa konferenser. /BC, 29 januari. 2022.

-----------------------------------------------------------------


A. Lista för år 2002-2013 upprättad av Nils-Göran Areskoug:


  • 2002 International Conference: The Parental Alienation Syndrome (PAS), Frankfurt am Main Tyskland 19-20 oktober 2002: behandlade psykologiska, psykiatriska och rättsliga frågeställningar.
  • 2010 Association of Family and Conciliation Courts (AFCC): "Traversing the Trail of Alienation", Denver, Colorado, USA, 1-4 juni 2010; omfattande tvärvetenskapligt program.
  • 2010 European Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions (EFCAP), Basel Schweiz 8 september 2010: barn- och rättspsykiatriskt fokus: , referat i spanska ANSAP och belgiska "Separation Parentale".
  • 2012 Fourth International Congress on Parental Alienation Syndrome and Custody (IV Congreso Internacional SAP y Custodia Compartida), Valencia, Spain, 29-31 mars 2012.
  • 2012 Current Issues and Controversies on Parental Alienation Syndrome (La Sindrome da Alienazione Parentale: Attualità e Controversie), The Guglielmo Gulotta Foundation, Milano, Italien, 31 mars 2012.
  • 2012 Fifth International and Tenth National Congress on Clinical Psychology (V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Clínica), Santander, Spanien, 26-28 april 2012; där Dr. Geoffrey Reed, WHO ICD-11 kommittén, ger presentationen: "Status of Current Classification of Mental and Behavioral Disorders in the Future ICD-11".
  • 2012, Belgien, Louvain-la-Neuve, 14 september 2012: "Quels modes d’intervention dans les conflits parentaux? Nouvelles pratiques, nouveaux regards”; Benoît Van Dieren, Ph.D., Université catholique de Louvain, M.A.R.C Bruxelles de Barreau de Bruxelles.
  • 2012, San Francisco, USA, oktober 23-28, 2012, The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP): Special Interest Study Group on Parental Alienation; Dr. John Dunne, MD.
  • 2013, Amsterdam, 14-19 juli, "XXXIII rd Congress of the International Academy of Law and Mental Health, Amsterdam, Netherlands", Patronage of Dutch Ministry of Justice. Program Book och Abstracts pdf Book.


B. Lista för år 2009- upprättad av Björn Cedervall


Internationella konferenser där PA eller närstående frågeställningar som täcks av konferensnamnet. En oklarhet gäller de kanadensiska symposierna om PAS. Troligen är förklaringen att flera aktörer varit med och organiserat dem. Symposierna under åren 2009-2011 stod Goldberg  & Associates för - en advokatbyrå eller liknande med basen i Florida. Det här kommer att redas ut men kanske tar lite tid.


2009 Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, Toronto, Canada.

2010 Third Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, New York City, USA. 

2011 Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, Montreal, Canada. 

2014, Bonn, Tyskland, 9-11 juli. International Council on Shared Parenting, ICSP, Bridging the Gap between Empirical Evidence and Socio-Legal Practice.

2015, Bonn, Tyskland. ICSP, Best Practices for Legislative and Psycho-Social Implementation.

2017, Reykjavik, Island ca 25 april - 2 maj.

2017, Boston, USA, slutet på maj. Third ICSP, Shared Parenting Research: A Watershed in Understanding Children’s Best Interest?. https://www.psychologytoday.com/us/blog/co-parenting-after-divorce/201706/understanding-children-s-best-interests-in-divorce

2017, Washington DC, USA, 21-23 Okt. (First International Conference of PASG)

Stockholm, Sverige, 24-25 Aug. 2018. (PASG)

2018, London, UK, 30-31 Aug. "THE SECOND ANNUAL CONFERENCE of the European Association of Parental Alienation Practitioners (EAPAP)

2018, Strasbourg, Frankrike, Nov. 22-23. 3rd ICSP, Shared Parenting, Social Justice and

Children´s Rights. https://strasbourg2018.org/

2019, Philadelpia, USA, 12-14 september, 3:e internationella PASG-konferensen.

2019, New York City, USA, 2-3 October, Annual Canadian Symposium for Parental Alienation Syndrome, CSPAS.

2020, Vancouver, Canada, 29 maj - 1 juni, International Conference on Shared Parenting.

2020, Inställd konferens pga coronaviruset: Gold Coast, Queensland, Australien, 17-19 juni, Parental Alienation: Bringing practice, science and law out of the fog.

2021, Bryssel, Belgien, 9-10 september, International PASG Conference.

2021, Durham, North Carolina, USA, May 14-17,  Helping courts understand the phenomenon of alienation. Konferensen skulle egentligen hållits i oktober 2020 men ställdes in pga coronaviruset.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to children)

(Damages to adults)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(False allegations)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(PA detractors)

(Who am I?)