(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

Fem huvudkatgorier av barnmisshandel (AJL Baker &

M. Schneiderman, Bonded to the abuser, 2015):


1. Fysiskt våld (eng. Physical abuse)

2. Sexuella övergrepp (eng. Sexual abuse)

3. Emotionell misshandel (eng. Emotional abuse, hit hör PA)

4. Fysisk försumlighet (eng. Physical neglect, t ex att barnet inte får tillräckligt med mat, bristande hygien mm)

5. Emotionell försumlighet (eng. Emotional neglect)


En särskilt besvärande och komplicerad aspekt är hur offret (barnet) skapar en sjuklig bindning med sin misshandlare och till och med kommer att skydda och försvara den

personen trots allt som denne/denna har förorsakat. Detta är en slags variant på Stockholmssyndromet - ett begrepp som myntades efter Norrmalmstorgsdramat 1973.


Det finns en hel del vetenskaplig information som förklarar att barn som utsatts för verklig fysiskt våld eller sexuella övergrepp aldrig uppvisat de åtta PA-symp-tomen/beteendena - det är t o m svårt att få dem att erkänna den fysiska misshan-del de utsatts för. Dessutom saknar de inte ambivalens vilket PA-drabbade barn gör - inte heller stöter de bort hela den alienerade förälderns övriga familj:

YouTube (20 min 50 s - 23 min 55 s): Amy JL Baker

Steven Miller.

Wilfrid von Boch-Galhau.