Det finns många skäl till att man inte alltid kan lita på vad ett barn säger:

Detta gäller generellt men särskilt i PA-sammanhang.

(There are many reasons to why one not always can trust what a child says:

This is a general rule but particularly true in the context of PA)


Ironisk men allvarligt menad inledning:


"Kids know who is the better parent - we should just let them choose. They know which parent is gonna take them to soccer practice and which one is gonna make them do homework... kids always make good choices - right? No ah?  Okay. But this would make the judges' life much easier - lets just call in to the judges- who do you wanna be with? You got it! So there is this myth that kids pick the better parent."

Sen fortsätter Amy Baker med att påpeka att barn gör alla möjliga slags dåliga val - och även vuxna kan manipuleras till att göra ett dåligt val. Om människor inte kunde manipuleras skulle inte reklammakare göra av med alla sina pengar på att försöka få oss att dricka Coca-Cola istället för Pepsi. Det måste alltså fungera...

Amy Baker (Torontoföredrag 2009, 28 min 35 s - 29 min 45 s)


Inledningsvis ska här också - med tanke på vårdnadstvister och att vi ska lyssna på barnen - att barnens absolut bästa är (förutsatt att de inte utsätts för säkerställd fysisk misshandel - obevis-ade påståenden om saken duger inte - inte ens om barnen säger så - se ordet enmeshment i avdel-ningen för Viktiga begrepp) vid ensam vårdnad - att de får bo med den förälder som är bäst på att säkerställa att barnen får ha ett ordentligt liv med båda sina föräldrar. All erfarenhet och vetenskap jag (BC) tagit del av pekar på det.


Självklart kommer här FN:s Barnkonvention (paragraf 12) in i detta sammanhang eftersom en oförsiktig tolkning av barnets vilja kan medföra att barnet kan skada sin egen framtid.

---


Om ett barn inte talar sanning betyder inte nödvändigtvis att det ljuger

(If a child does not tell the truth it does not necessarily mean that it is lying)


Definitionen på en lögn är att det handlar om en avsiktlig sak (Sissela Bok, Lying, Moral choice in private and public life, 1978) - ett barn kan exempelvis uppmuntras till att ljuga alternativt hotas till att göra det.


Mer komplicerat är det när barnet inte förstår att det inte talar sanning - eller inte lämnar korrekta uppgifter i samband med exempelvis intervjuver. Ett problem är att frågeställare avsiktligt eller oavsiktligt kan suggerera ett barn till att fantisera ihop en felaktig eller förvrängd verklighet.


Nedan återfinner Ni ett trettiotal källor som i mer detalj belyser de just nämnda frågorna. Merparten av dessa referenser går via PubMed där man oftast åtminstone hittar en sammanfattning till artiklarna. Referenserna nedan visar på ett övertygande sätt att man i generell bemärkelse och av ett flertal skäl inte kan lita på vad barn säger. Särskilt inte i PA-sammanhang där en del av PA-definitionen innefattar att barnet ifråga manipulerats i emotionell och kognitiv bemärkelse av den ena föräldern så det stöter bort den andra föräldern. Den PA-drivande föräldern har ofta försett barnets hjärna med felaktig information om dess egen historia samt förstört barnets förmåga att tänka kritiskt.


För att förtydliga: Genom s k enmeshment har barnets tankar och vilja blivit desamma som den PA-drivande förälderns. Barnet tror då att det kommit på motsvarande saker själv utan att kunna skilja på sina egna tankar och den förälder det allerat sig med. Alltså uttrycker då barnet inte sina egna åsikter utan istället den PA-drivande förälderns bästa. Möjligheten att tillämpa paragraf 12 i FN:s Barnkonvention har alltså saboterats - dvs följande:


"Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad."


Den typ av manipulation som enmeshment handlar om är i princip samma som den sekt- och kultledare (Baker, 2005) använder för att manipulera både barn och vuxna. Därför kan i dessa fall inte ens barn i övre tonåren uttrycka sin egen vilja - de har ju fråntagits den!

Barn som inte talar sanning/manipulerats av en förälder vid vårdnadstvister etc - vetenskapliga referenser

Children who are not telling the truth/who have been manipulated by a parent in the context of custody disputes etc - scientific references


Amy Baker, Douglas Darnall, Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation: A Survey of Parental Experiences. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 45(1-2), 2006:97-124. Artikeln, som är öppet nedladdningsbar, innehåller bland annat information om barn som manipulerats till att inte tala sanning.


Elissa P. Benedek & Diane H. Schetky, Problems in validating allegations of sexual abuse. Part 1: Factors affecting perception and recall of events. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 26, 1987:912-915. Abstract i Science Direct.

I artikeln kan man läsa: "This paper explores some of the developmental and emotional factors that influence the child's perception of events. The authors discuss some factors that may lead to a false memory or report of such events."


P. Bensussan, Forensic psychiatry in France: the Outreau case and false allegations of child sexual abuse. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America Vol 20(3), 2011:519-532.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/puicbmed/21683917

William Bernet, Case study: allegations of abuse created in a single interviewJournal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Vol.36(7), 1997:966-970.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9204675
(Här visas hur anklagelse om sexuell misshandel kan skapas under en 1-timmes intervju av en 5-åring)


William Bernet, Practice parameters for the forensic evaluation of children and adolescents who may have been physically or sexually abused. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 36(10 Suppl.), 1997:37S-56S.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9432518

(På sid. 455 återfinns en sida om problemet med barns trovärdighet)


M. Bruck, S.J. Ceci & H. Hembrooke, Reliability and credibility of young children's reports. From research to policy and practice." (Suggestibilitet, intervjutekniker mm) American Psychologist, Vol. 53(2), 1998:136-151. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9491744


Elaine Burgwyn‐Bailes, Lynne Baker‐Ward, Betty N. Gordon & Peter A. Ornstein, Children's memory for emergency medical treatment after one year: the impact of individual difference variables on recall and suggestibility Applied Cognitive Psychology, Vol. 15(7), 2001:S25-S48.


S.J. Ceci & M. Bruck, Suggestibility of the child witness: a historical review and synthesis.  Psychological Bulletin, Vol. 113(3), 1993:403-439. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8316609


J. Death, C. Ferguson & K. Burgess, Parental alienation, coaching and the best interests of the child: Allegations of child sexual abuse in the Family Court of Australia. Child Abuse & Neglect  Vol. 94, 2019:xx-xx. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31212247


Mark D. Everson & Barbara W. Boat, False Allegations of Sexual Abuse by Children and Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Vol. 28(2), 1989:230-235.


Leon Festinger & James M. Carlsmith, Cognitive consequences of forced compliance. J. Abnormal (and Social) Psychology, Vol. 58(2), 1957:203-210.


Greg Mantle, Tina Moules, Ken Johnson, Jane Leslie, Sarah Parsons & Ray Shaffer. Whose Wishes and Feelings? Children’s Autonomy and Parental Influence in Family Court Enquiries."

British Journal of Social Work, Vol. 37, 2007: 785–805.


Roy Meadow, False allegations of abuse and Munchausen syndrome by proxy. Archives of Disease in Childhood, Vol. 68, 1993:444-447.


"Children's memory for a personally experienced event: Implications for testimony." (1992, Artikeln är fokuserad på barn i åldern 3-6 år):
https://onlinelibrary.wiley.com/.../10.1002/acp.2350060103

Martha L. Rogers, Coping with Alleged False Sexual Molestation: Examination and Statement Procedures.":
http://www.ipt-forensics.com/journal/volume2/j2_2_1.htm


C. Saykaly, V. Talwar, R.C. Lindsay, N.C. Bala & K. Lee,The influence of multiple interviews on the verbal markers of children's deception" Law and Human Behavior, Vol. 37(3), 2013:187-196.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23750599


V. Talwar, K. Hubbard, C. Saykaly, K. Lee, R.C.L. Lindsay & N. Bala, Does parental coaching affect children's false reports? Comparing verbal markers of deception.  Behavioral Sciences and the Law, Vol. 36(1), 2018:84-97.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29460438


Richard A. Warshak, Payoffs and Pitfalls of Listening to Children. Family Relations, Vol. 52(4), 2004:373-384. https://onlinelibrary.wiley.com/.../j.1741-3729.2003.00373.x


Kirk Weir, High-conflict contact disputes: Evidence of the extreme unreliability of some children's ascertainable wishes and feelingsFamily Court Review, Vol. 49(4), 2011:788-800.

--------------------------

 

Om vuxnas inkl. föräldrars förmåga att avgöra om deras barn ljuger eller inte och besläktade teman (generellt hållet - inte fokus på just vårdnadstvister)

On adults' incl. parents' ability to determine whether their child lies or not and related issues (generally kept - not just focus on custody disputes)


Bruna Calado, Henry Otgaar & Peter Muris, Are children better witnesses than adolescents? Develop-mental trends in different false memory paradigms, Journal of Child Custody, Vol. 15(4), 2018:330-348.


Maggie Ceci & Stephen J. Bruck, The suggestibility of children's memory, Annual Review of Psychology, Vol. 50, 1999:419-439.


Maggie Ceci, Stephen J. Bruck & Helene Hembrooke, The nature of children’s true and false narratives. Developmental Reviews, Vol. 22, 2002:520-554.


A.M. Crossman,M. Lewis, Adults' ability to detect children's lying. Behavioral Science and the Law, Vol. 24(5), 2006:703-715. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17016813

"Results showed that adults are no better at detecting children's lies than they are with adult lies. In particular, adults were very poor at identifying children's honest statements."


A.D. Evans, J. Bender & K. Lee, Can parents detect 8- to 16-year-olds' lies? Parental biases, confidence, and accuracy. Journal of Experimental Child Psychology, Vol. 147, 2016:152-158.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27018075


Jean Gervais, Richard E. Tremblay, Lyse Desmarais-Gervais & Frank Vitaro, Children's persistent lying, gender differences, and disruptive behaviors: A longitudinal perspective. The International Society for the Study of Behavioural Development, Vol. 24(2), 2000:213-221.


M. Gingo, Children's reasoning about deception and defiance as ways of resisting parents' and teachers' directives. Developmental Psychology, Vol. 53(9), 2017:1643-1655. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28530440


G.D. Heyman, D.H. Luu , K. Lee. Parenting by lying. Journal of Moral Education, Vol. 38(3), 2009:353-369. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20930948


R. Karanfil, R. Akçan, F.Ö. Orhan, False allegations of child sexual abuse and paranoid disorder: a report of 2 cases. Türk Psikiyatri Dergisi (Turkish Journal of Psychiatry), Vol. 22(1), 2011:53-57. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360356
(originalartikeln är öppet tillgänglig men på turkiska - Abstract på engelska)


Jennifer Lavoie, Karissa Leduc , Angela M. Crossman, Victoria Talwar,  Do As I Say and Not As I Think: Parent Socialisation of Lie‐Telling Behaviour. Family & Society, Vol. 30(4), 2016:253-264. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/chso.12139


Jennifer Lavoie, Joshua Wyman, Angela M. Crossman, Victoria Talwar, Lie-telling as a mode of antisocial action: Children's lies and behavior patterns. Journal of Moral Education, Vol. 47(4), 2018:432-450.  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03057240.2017.1405343?scroll=top&needAccess=true&journalCode=cjme20


Kang Lee, Little Liars: Development of Verbal Deception in Children.  Child Development Perspectives, 

Vol. 7(2), 2013:91-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23687515


Thomas D. Lyon, Lindsay C. Malloy, Jodi A. Quas, Victoria A. Talwar, Coaching, truth induction, and young maltreated children's false allegations and false denials. Child Development, Vol. 79(4), 2008:914-929.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18717898


L.L. Malloy, A.P. Mugno, D.A. Waschbusch,  W.E. Pelham, V. Talwar, Parents' Attitudes about and Socialization of Honesty and Dishonesty in Typically-Developing Children and Children with Disruptive Behavior Disorders. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 47(2), 2019:299-312.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29923161


M. Popliger, V. Talwar, A. Crossman. Predictors of children's prosocial lie-telling: Motivation, socialization variables, and moral understanding. Journal of Experimental Child Psychology Vol. 110(3),  2011:373-92.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21663918


J. Smetana, J. Robinson, S.V. Bourne, C. Wainryb, "I didn't want to, but then I told": Adolescents' narratives regarding disclosure, concealment, and lying. Developmental Psychology, 55(2), 2019:403-414.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30507221


Magda Stouthamer-Loeber, Lying as a problem behavior in children: A review. Clinical Psychology Review, Vol. 6(4), 1986:267-289.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0272735886900024?fbclid=IwAR20MuoJ55QJqXaQs0JnzeczBgyFIVHoWFNPCK03DevFfbCWMkWdr3-jOUQ


V. Talwar, K. Lee, N. Bala & R.C. Lindsay,  Children's lie-telling to conceal a parent's transgression: legal implications. Law and Human Behavior  Vol. 28(4), 2004:411-35. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15499823
(Experiment med barn i 3-11-årsåldern: Handlar om barnens förståelse för moral, ljuga eller tala sanning)


K.L. Warren, A. Bakhtiar, B. Mulrooney, G. Raynor, E. Dodd, C. Peterson, Adults' Detection of Deception in Children: Effect of Coaching and Age for Children's True and Fabricated Reports of Injuries. Behavioral Sciences and the Law, Vol. 33(6), 2015:784-800. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26549017


K.L. Warren, E. Dodd, G. Raynor, C. Peterson. Detecting children's lies: comparing true accounts about highly stressful injuries with unprepared, prepared, and coached lies. Behavioral Sciences and the Law,

Vol. 30(3), 2012:329-341. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22566366


Övrigt som belyser hur människor (inte nödvändigtvis barn) kan manipuleras att komma ihåg fel, dra felaktiga slutsatser och liknande


Amy JL Baker, The Cult of Parenthood: A Qualitative Study of Parental Alienation. Cultic Studies Review, Vol. 4(1), 2005:1-20.


Jamie M. Ostrov, Deception and subtypes of aggression during early childhood. Journal of Experimental Child Psychology, Vol. 93(4), 2006:322-336.

    Comment: PA is not mentioned here - only of  indirect relevance.


 Julia Shaw & Stephen Porter, Constructing Rich False Memories of Committing Crime. Psychological Science (APS), Vol. 26(3), 2015:291-301.

(Is it PA?)

(PA is often missed)

(Key concepts)

(Child abuse)

(Damages to the children)

(Children's wishes)

(Who are the PA drivers?)

(PA and the law)

(The authorities)

(Prevention & therapy)

(Other countries)

(Support groups)

(Who am I?)